Large Category

Suira uuringus osalemise KUTSE

Eesti Mesinduskogu kutsub mesinikke, kes toodavad suira, osalema Eesti suira uuringus 2023. Suiraproove (ca 100 g suira müügipakendis) ootame erinevatest Eesti piirkondadest kokku 30 tk, nendest 15 tk kuivatatud suira (2022 aasta toodang) ja 15 tk kuivatamata suira (2022 või 2023 aasta toodang). Mõlemal juhul peab suir olema kärgedest eraldatud. Proove ootame hiljemalt 2. juuniks 2023 pakiautomaati, mille aadressi teile saadame. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Palume enda osalemise soovist teada anda alljärgneval VORMIL. Registreerunutega võtame ühendust ja saadame juhised kuhu suiraproovid saata. Vajadusel saab täiendavat infot telefonil 53414067. TÄNAME KOOSTÖÖ EEST! Aivar Raudmets Mesindussekkumise projektijuht. Eesti_suira_uuringu_2023_KUTSE Eesti_suira_uuringu_2023_tehniline_kirjel...

Avatud talude päevad – mesinikel uued võimalused

Kutsun üles mesinikke sel aastal osalema Avatud Talude Päeval 15-16. Juulil. Miks? Meil on võimalus kõigil anda oma panus sellesse, et tutvustada inimestele mee headusest, kvaliteetsest meest ja miks on oluline mett tarbida. Lisaboonusena on võimalik mett müüa Registreeri Avatud Talude Päevale enne 21. maid https://www.avatudtalud.ee/et/registreerimine Mida sina teed? 1.     Korrasta ümbrus, kuhu inimesed tulevad 2.     Koosta programm, mõtle läbi, mida külalistega teed, et nad mesindusest ülevaate saaksid 3.     Abilised. Sul on vaja kindlasti abilisi, sest inimesi on vaja juhtida ja tore on kui keegi nendega pidevalt tegeleb 4. Võta mett ja mesindussaaduseid, mida saaksid ka müüa Vaata nõuandeid ka Avatud Talude lehel https://www.avatudtalud.ee/et/talule Abimaterjalid 1.     Toodame plak...

COLOSS: Rahvusvaheline mesilasperede talvekadude uuring 2022/2023

Hea mesinik, kutsume sind osalema mesilasperede talvekadude jätku-uuringus 2023                                                                                                                                                                           . Ootame märkmeid selle talve kadudest hiljemalt 1. juuniks 2023. Küsimustikule saab vastata > https://www.bee-survey.com/index.php/927994?lang=et Oluline on saada kokku võimalikult suur hulk mesinike tulemusi, et talvekadude kohta midagi üldistada. Uuring on osa rahvusvahelisest COLOSS talvekahjude uuringust, milles sel aastal ootame osalema vähemalt 30 riiki. Julgustame teid andma oma panus koostöösse teadlastega mesilasperede talvekahjude osas. Kuidas osalete? Talvitamise kohta parima võimaliku hinnangu saamiseks on oluline, et saaksime v...

Mesilasemade andmebaas (hange)

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020- 2022 raames välja hanke                    Mesilasemade andmebaasi looja leidmiseks. Hanke objekt on hanke eesmärgile vastava andmebaasi loomine ja lõppkasutajate koolitamine. Ootused hankes osalevatele ettevõtetele: Pakkuja peab olema registreeritud Hankija asukohariigi äriregistris. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevate Pakkuja asukohariigi riiklike maksude tasumise kohustuse. Pakkuja peab omama vastavat kvalifikatsiooni töö teostamiseks. Pakkumused palun esitada elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 28.03.2022 kell 16.00 aadressil [email protected] Lisateave: [email protected] Hanke dokument: Mesilasemade andmebaas

Tarulangetise uuring (hange)

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020- 2022 raames välja hanke            Tarulangetise uuringu läbiviija leidmiseks. Hanke objekt on hanke eesmärgile vastava uuringu metoodika koostamine, uurimisprotsessi korraldamine, uuringu läbiviimine ja lõpparuande koostamine. Ootused hankes osalevatele ettevõtetele: Pakkuja peab olema registreeritud Hankija asukohariigi äriregistris. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevate Pakkuja asukohariigi riiklike maksude tasumise kohustuse. Pakkuja peab omama eelnevat sarnast uuringute teostamise kogemust. Pakkumused palun esitada elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 25.03.2022 kell 16.00 aadressil [email protected] Lisateave: li[email protected] Hanke dokument: Tarulangetise uuring  

Meetmes D teostatud meeanalüüsid

Mesindusprogrammi raames on meetmes D.2 planeeritud kolmandal aastal kogude meeproovid, 100 tükki, ning analüüsida Ameerika haudmemädaniku tekitaja Paenibacillus larvae isoleerumist. Detsembris osteti jaekauplustest kokku Eesti päritolu mett 48 tükki, mis saadeti Tartu VET laborisse 14. detsembril. Vastused edastas Tartu VET labor 3. veebruaril e- posti vahendusel. Tulemustest selgus, et 48 meeproovist 17-l isoleerus Ameerika haudmemädaniku tekitaja Paenibacillus larvae. Kokkuvõttes moodustab see 35 % kogu proovide arvust. Lisaks tuvastas labor kõrvalleiuna 14 meeproovis hallitusseente olemasolu, mis moodustab proovide üldarvust 29%. Kahe proovi puhul ilmnes kattuvus, kus isoleerus Ameerika haudmemädaniku tekitaja Paenibacillus larvae ning tuvastati ka hallitusseente olemasolu m...

  • 1
  • 2
  • 5