Tarulangetise uuring (hange)

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020- 2022 raames välja hanke

           Tarulangetise uuringu läbiviija leidmiseks.

Hanke objekt on hanke eesmärgile vastava uuringu metoodika koostamine, uurimisprotsessi korraldamine, uuringu läbiviimine ja lõpparuande koostamine.

Ootused hankes osalevatele ettevõtetele:

  • Pakkuja peab olema registreeritud Hankija asukohariigi äriregistris.
  • Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevate Pakkuja asukohariigi riiklike maksude tasumise kohustuse.
  • Pakkuja peab omama eelnevat sarnast uuringute teostamise kogemust.

Pakkumused palun esitada elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 25.03.2022 kell 16.00 aadressil [email protected]

Lisateave: [email protected]

Hanke dokument: Tarulangetise uuring