Väiketootjate mesinduskursus

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 01.08.2020–31.07.2022 raames rahastatav mesinduskursus

NB! Koolitus viiakse läbi videokoolitusena!

Grupi suurus: maksimaalselt 25 inimest

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.

Sihtrühm: Kursus on suunatud kogemustega väikemesilaste mesinikele ettevõtluse laiendamiseks. Koolitusega taotletakse, et väiketootjate kursuse läbinu omab teadmisi ning oskusi ettevõtluse laiendamiseks lähtuvalt Eesti Vabariigi seadusandlusest, mesindusettevõtluse eripärast ja väärtustab heade mesindustavade rakendamist.

Täpsem info: https://www.tkak.ee/tasuta-tooalased-koolitused