Vabariiklikud teabepäevad

Vabariiklikud teabepäevad on Eesti mesindussektori kooskäimise ja kogemuste vahetamise traditsioonilised üritused, millel edastatakse mesinikele päevakajalist infot ja tutvustatakse tehnoloogilisi mesindusvõtteid.

2022 aasta märtsis toimunud teabepäevade ettekanded (26-27.03)

Merle Laurimaa (PTA) – PTA poolt 2021. a võetud meeproovide analüüside tulemused

Bruno Pulver (Eesti Konjunktuuriinstituut AS) – Eesti mesindussektori struktuuriuuring 2022

Kiido Levin (PRIA) – Mesila registrisse kandmisest ning seal peetavate perede arvu ning selle muutusest teavitamise kord

Riina Pärtel (PTA) – Mida jälgib teadlik tarbija taimekaitsevahendite ostmisel ja kasutamisel?

Egle Tammeleht (TÜ) – „Mesikäppade mesistest käppadest“

Arvo Viltrop (EMÜ) – Mesilaste nakkuste levikust Eestis ja nende riskitegurid

Karin Lindroos (TTK) – Ringmajandus: vastutus ja võimalus

Katrin Aedma – Meemüügi edendamine

Daniil Brant – Noored ja mesindus

Erki Naumanis (TMS) – Linnamesindus ja koostöövõimalused linnaaedade ja ettevõtetega

Jaagup Randi – Uurimistöö: Linnamesinduse arendamise võimalused Tallinnas

2022 aasta veebruaris toimunud teabepäevade ettekanded (18.02)

Kaarel Pent (EMÜ) – Kultuurtaimed Eesti mees

Marika Mänd (EMÜ) – Viiruste levik meemesilaste ja looduslike mesilaste vahel

Arvi Raie (Maaeluministeerium) – Mesilasperede teatamise kohustus

 

2021 aasta oktoobris toimunud teabepäevade ettekanded

Turule lubatud taimekaitsevahendid ja nõuded nende kasutamisel(Riina Pärtel)

Muutused mesilaste alases seadusandluses(Arvi Raie)

Mesinike teabepäev_ 30.10.2021(Urmas Kruuse)

Mesilate seire tulemused Kärt Jaarma

Loenguslaidid_DNA kasutamine meevõltsingute tuvastamiseks

Liira_EFFECT_BDS_tugialade_katse211031-1

2021 aasta märtsis toimunud teabepäevade ettekanded

Mesilasperede hukkumise riskitegurid

Mesinduse infopäevPRIA 07.03

Põhja- ja Baltimaade konverents_2021

Taimekaitse ja mesindus Põllumajandus-ja Toiduameti vaatest

Tarukaalude andmeanalüüs

Mesindusprogramm (2020-2022)

Emadekasvatus_Pihl

Nosemoos

Kemikaalide toksilisus_Mesinike teabepäev 2021_Sihtmäe-1

Eesti kimalaste fauna ja ohustatus

Mesilatest kogutud proovide ülevaade

COLOSS_2021_Eestis

E-kanalites_meemüügi_arendamine

MM_nõuded_2021_vastustega

2020 aasta novembris teabepäeva ettekanded

Korjealade funktsionaalsus

Kärjepõhjad

Mee ostueelistused

Mesilaste korjealadega seotud ÜPP keskkonnatoetused praegu ja uuel perioodil-1

Mesilaste tervis

Mesiniku tervis

Mesinikud ja pollumehed on partnerid

Erakmesilased

2020 aasta augusti teabepäevade ettekanded

MP 2020-2022 I aasta

Ravimiametist ja ravimitest

Mesilasperede andmed PRIA registris

Mee turundamine_võimalused ja ohud

Eetika-1

Kultuurtaimed bioloogiliste stresside rünnaku all-1

Nõustamistegevusest-1

Tarukaalud_Põltsamaa

2019 aasta novembri ettkanded

Mesindusprogramm

Pakend ja selle omadused-3

Karud ja mesindus

APIMONDIA 2019

Mee märgistamisest

Mesilaspered ja viirused

Taimekaitse ja mesindus

Toidu tarneahela jälgitavus

Mesindusnõustaja tegevusest

Mesindusprogrammi 2017-2019 jälgedes – 17_11_2019 – Jänedal

Ravimite kasutamine ja säilitamine.