Mesilasemade andmebaas (hange)

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020- 2022 raames välja hanke

                   Mesilasemade andmebaasi looja leidmiseks.

Hanke objekt on hanke eesmärgile vastava andmebaasi loomine ja lõppkasutajate koolitamine.

Ootused hankes osalevatele ettevõtetele:

  • Pakkuja peab olema registreeritud Hankija asukohariigi äriregistris.
  • Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevate Pakkuja asukohariigi riiklike maksude tasumise kohustuse.
  • Pakkuja peab omama vastavat kvalifikatsiooni töö teostamiseks.

Pakkumused palun esitada elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 28.03.2022 kell 16.00 aadressil [email protected]

Lisateave: [email protected]

Hanke dokument: Mesilasemade andmebaas