Mesinduskursused algajaile

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020-2022 raames välja konkursi algajate kursuste läbi viimiseks perioodil 01.02.2021- 30.06.2021.

Konkursile on oodatud osalema kõik  koolitusluba omavad mesindusõpet pakkuvad koolitusettevõtted.

Hankedokumendid on leitavad siin

Konkursil osalemiseks palume esitada pakkumus lähtuvalt hankedokumendist hiljemalt 15. jaanuariks 2021 kell 16.00 MP projektijuhile e- posti aadressil liina.maasik@gmail.com

Täiendav informatsioon e- posti [email protected] või telefonil +372 56261203

Mesidusprogrammi 2020-2022 eisimesel tegevusaastal  korraldatakse 3 mesinduskursust algajatele,

1 mesinduskursus väiketootjatele ja 1 mesinduskursus meetootjatele.

Väiketootjate koolituse viis läbi Tallinna Kopli Ametikool ajavahemikus 03.04.-26.04.2020. Kursus toimus e- õppena ja osalejaid oli 30.

Meetootjate koolituse viis läbi Tallinna Tehnikakõrgkool ajavahemikus 06.04.- 26.02.2020. Kursus toimus e- õppena ja osalejaid oli 15.

Algajate koolitusi toimub kolm ja neid viib läbi Tallinna Kopli Ametikool ajavahemikus 15.05.-27.07.2020. Kursus toimub kolmes rühmas jaotatuna e- õppeks ja praktiliseks osaks.

Algajatele toimus täiendavalt üks veevipõhine koolitus 20 loengtunni ulatuses Talinna Kopli Ametikooli poolt.