Müügiedendus ja teabetöö

Müügiedendus, teavitustegevus ja turundus, sealhulgas turuseire ning meetmed, mille eesmärk on eelkõige tõsta tarbijate teadlikkust mesindustoodete kvaliteedist.

Tarbijauuringuga näeme, millised teavitustegevused on vajalikud tarbija teadlikkuse tõstmiseks.
Tarbijauuringu tulemuste muutus on mõõdikuks tegevuste tulemuslikkusel.

Tegevused mesindussaaduste turundamise arendamiseks on:

  • Tarbijate teadlikkuse tõstmise koordineerimine
  • Artiklite kirjutamine ja avaldamine (disainitud mee infograafikate loomine ja avaldamine), mis võimaldavad sisulisemalt tõsta mee tarbimise teadlikkust
  • Facebook postituste loomine ja levitamine, sh regulaarsed postitused teadlikkuse tõstmiseks mee ja mesindussaaduste osas
  • Sündmused tarbija teadlikkuse tõstmiseks – mett ja mesindussaadusi turustavatel päevadel (näiteks Avatud talude päevadel, Karksi-Nuia Meefestival, Kultuurikatla Meepäeval vms) osalevatele Eesti mesinikele päeva läbiviimiseks teavitusmaterjalide (näiteks väliplakat, roll-up esitlusstend, teemaleht vms) loomine, tootmine ja jaotamine. Võimalusel korraldatakse meepäevadel tarbija teadlikkuse tõstmiseks mee degusteerimisi, mee ja mesindussaaduste näidiste eksponeerimisi
  • Lühifilm mett ja mesindussaaduste kvaliteeti toetava selgitava materjaliga, mida saab kasutada 2. ja 3. aastal reklaamklippide koostamiseks

Mee eratarbija uuring Aruanne 2023

Mee logo ja disaini kasutamise juhend

Kasutamisel leppida eelnevalt kokku koordinaatoriga [email protected], tel 56464646

Mee Facebook reklaamid

Kasutamisel leppida eelnevalt kokku koordinaatoriga [email protected], tel 56464646

Stend sündmustele

Stendi kasutamiseks küsi koordinaatorilt [email protected], tel 56464646

Socio_meeuuring_2010

Eesti-mesindussektori-struktuur-2021