Koostöö teadusasutustega

Koostöö asutustega, kes on spetsialiseerunud mesindust ja mesindustooteid käsitlevate teadusprogrammide rakendamisele

Mesindussekkumise 1. aastal viiakse läbi järgmised teadusuuringud:

⇒Eesti suira uuring 2023 (kutse suiratootjatele uuringus osalemiseks)
Uuringu eesmärgiks on määrata Eesti erinevatest maakondadest kogutud 30-ne suiraproovi (mesilasleiva) füüsikalis-keemilised parameetrid ja valitud bioaktiivsete ainete sisaldus.

⇒Eesti mesilaste alamliikide geneetiline uuring 2023 (kutse uuringus osalemiseks)
Uuringu eesmärgiks on viia läbi Eesti mesilaste geneetilise varieeruvuse kirjeldamine ja erinevate mesilase alamliikide leviku kaardistamine kasutades selleks mitokondriaalse DNA markerite analüüsi. Eesmärgi täitmiseks on plaanis koguda uuringu perioodil erinevatest Eesti piirkonna mesilatest (20-40) kokku umbes 150-200 mesilast (töömesilased ja lesed).  Eelistatult kaastakse uuringusse teadaolevalt itaalia, kraini, euroopa tumemesilaste tõugu mesilastega või muu teadmata päritoluga mesilastega mesilaid.

Pilootuuring mee DNA metagenoomi analüüsi rakendatavuse hindamiseks mee kvaliteedi ja ehtsuse tuvastamisel
Uuringu eesmärgiks on võrrelda tuumamagnetresonants spektroskoopia (NMR) meetodi ja DNA metagenoomi analüüsi tulemusi 20-25 erineva teadaoleva või teadmata päritoluga meeproovi puhul. Uuringu käigus kogutakse Eesti Mesinduskogu poolt analüüsiks mesinikelt või poeletilt nii teadaoleva kui mitteteadaoleva koostisega meeproove.