Kahjurite, mesilashaiguste, eriti varroosi tõrje

Mesindussekkumise raames soetatud Varroosi ja muude mesilashaiguste seire, ennetamise ja tõrje ning kahjurite tõrje vahend antakse kasutamiseks mesinikule eelregistreerumise alusel.

Mesinik saab vahendi kasutamiseks oma piirkonna usaldusmesinikult, näiteks mesila külastusel või selleks korraldatud nõustamispäeval, kus usaldusmesinik (UMS) annab mesinikele kaasa juhised vahendi kasutamise kohta.

1. aastal ostetud monitooringu- ja tõrjevahenditeks on:

  • Monitooringu vahend EasyCheck
  • Varroositõrje vahendid:  Apiquard
  • Ameerika haudmemädaniku (AHM) tester
  • Proovivõtu vahendid usaldusmesinike võrgustiku tegevuseks, kasutamiseks peamiselt mesilate külastusel, soetatakse vajaduspõhiselt.