Programmi juhtimine ja tehniline teostamine.

Tehniline töö hõlmab peamiselt projektijuhtimist: programmi tegevuste koordineerimist, raamatupidamist, registrite ja dokumendihaldust.