Piirkondlikud teabepäevad

Mesinike teadmisi ja oskusi on võimalik parandada, tõstes nende teadlikkust mesilashaigustest ja
bioohutusmeetmetest, vahetades infot ja parimaid mesinduspraktikaid, sealhulgas rahvusvahelisel tasemel, ning pakkudes täiendkoolitust ja koolitades välja uusi mesinikke. Uued ja paremad teadmised ja oskused avavad mesinikele rohkem võimalusi võtta oma tegevuses riskide vähendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks vastu õigeid otsuseid, vähendades seeläbi mesilashaiguste levikut ja suurendades meetootmise majanduslikku tasuvust.

Teabepäevi ja praktilisi õppepäevi korraldavad erinevad mesindusalaga seotud organisatsioonid, lähtuvalt määruses kehtestatud ühikuhindadest ja korrast. Mesindussektorisse sekkumise toetuse raames on plaanis korraldada vähemalt 10 piirkondlikku teabepäeva ja 1 vabariiklik teabepäev.

2019- 2020 toimunud teabepäevade esitlused

Põltsamaa Mesinike Selts

Nosematoos_Apimondia(Naudi)

Mesindus_antropotseen

Mesindus ja taimekaitse 2020

Õietolmu tootmine(Männiste)

M.Riis Põltsamaa 12.09.2020-1

Saare Mesinike Ühing

Raudmets Varroataoositõrje erinevad meetodid

Elva Mesinike Selts

Vahasulatus väikemesilas

Varroalesta tõrjemeetodid Raie 23.08.20

Sügistööd mesilas Hiiemäe 27.09.20 (10)

Ida- Harju Mesindusklubi

Mesindamine lamavtarudega

Mesilaste pidamine Anija mõisas

Tootmiskaod on mistahes protsessis paratamatud…korrigeeritud

Mesilasemade andmine

Jüri Kihelkonna Mesindusselts

Mesilashaiguste ennetamine

Mesinduse brändi loomine ja turustamine

Mesilasperede haigused. Mee käitlemine

12 küsimust mesinikule

Mee käitlemine

Meekäitlusruumid

Karksi-Nuia Mesindusselts

Mesilaste haigused- ohud ja võimalused

Keila Mesinike Seltsing

Mesilaste tervis

Läänemaa Mesinike Seltsing

Linnamesindus

Vahasulatus

Pärnu Mesinike Selts

Mesinduskogemus Taanis

Küsimused ja vastused

33 küsimust kutselisele mesinikule

Mesilaste aretusest veidi teise nurga alt

Rakvere Mesindusselts

Sügisene varraolesta tõrje. Kohapealsed küsimused ja vastused