Teabelevi

Mesinike teavitamine hõlmab mesindusalast teavet ja nõustamist nii trükiste kui ka elektrooniliste kanalite, sh. õppefilmide ja mesindusalase veebilehe kaudu. Eesti Mesindussekkumise infot kajastatakse veebilehel sekkumine.mesinduskogu.ee

Teabematerjalideks käesoleval perioodil on:
* Õppefilm (2 tk), sh ühe õppefilmi (mahuga ca 10-15 min)

Õppefilm “Mesilaspere saneerimine”

⇒Õppefilm “Mesindusinventari puhastamine ja desinfitseerimine”

* Väiketrükis (1 tk) Teema on täpsustamisel. Võimalusel avaldatakse väiketrükis ka paberkandjal;

* Veebileht domeeni nimega sekkumine.mesinduskogu.ee

* Tarukaalude (ca 47 tk) võrgustik

 

Et leida endale sobivat informatsiooni, valige paremast alajaotuses endale kategooria ja tutvuge materjalidega.