Varroosi tõrje – VAHENDITE TASUTA TELLIMINE

Mesindussekkumise raames soetatud Varroosi ja muude mesilashaiguste seire, ennetamise ja tõrje ning kahjurite tõrje vahend antakse kasutamiseks mesinikule eelregistreerumise alusel. Lisaks soetatakse proovivõtu- ja töövahendeid usaldusmesinikele, kes kasutavad neid mesilate külastusel.

Vahendeid jagatakse tasuta ning neid saab taotleda iga mesinik, kellel on vähemalt üks mesilaspere ja see on registreeritud PRIAs Põllumajandusloomade registris.