Kahjurite, mesilashaiguste, eriti varroosi tõrje

“Varroosi ja muude mesilashaiguste seire, ennetamise ja tõrje ning kahjurite tõrje vahend antakse kasutamiseks mesinikule eelregistreerumise alusel. Mesinik saab vahendi kasutamiseks oma piirkonna usaldusmesinikult, näiteks mesila külastusel või selleks korraldatud nõustamispäeval, kus usaldusmesinik (UMS) annab mesinikele kaasa juhised vahendi kasutamise kohta.

1. aastal paanitakse osta monitooringu- ja tõrjevahendeid:

  • Monitooringu vahend EasyCheck
  • Proovivõtu vahendid eelkõige usaldusmesinike võrgustiku tegevuseks, soetatakse vajaduspõhiselt
  • Varroositõrje vahendid:  Apiquard
  • Ameerika haudmemädaniku (AHM) tester