Autor: Elisa Kurrikoff

Mesilasemade andmebaas (hange)

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020- 2022 raames välja hanke                    Mesilasemade andmebaasi looja leidmiseks. Hanke objekt on hanke eesmärgile vastava andmebaasi loomine ja lõppkasutajate koolitamine. Ootused hankes osalevatele ettevõtetele: Pakkuja peab olema registreeritud Hankija asukohariigi äriregistris. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevate Pak...

Tarulangetise uuring (hange)

EKMÜ kuulutab Eesti Mesindusprogrammi 2020- 2022 raames välja hanke            Tarulangetise uuringu läbiviija leidmiseks. Hanke objekt on hanke eesmärgile vastava uuringu metoodika koostamine, uurimisprotsessi korraldamine, uuringu läbiviimine ja lõpparuande koostamine. Ootused hankes osalevatele ettevõtetele: Pakkuja peab olema registreeritud Hankija asukohariigi äriregistris. Pakkuja peab olema...

Meetmes D teostatud meeanalüüsid

Mesindusprogrammi raames on meetmes D.2 planeeritud kolmandal aastal kogude meeproovid, 100 tükki, ning analüüsida Ameerika haudmemädaniku tekitaja Paenibacillus larvae isoleerumist. Detsembris osteti jaekauplustest kokku Eesti päritolu mett 48 tükki, mis saadeti Tartu VET laborisse 14. detsembril. Vastused edastas Tartu VET labor 3. veebruaril e- posti vahendusel. Tulemustest selgus, et 48 ...

Meetootjate kursus 2022

40 ak/t  eestikeelne.  Korraldaja: Tallinna Kopli Ametikool Kursuse kuupäevad:  29.01.22 /  30.01.22 / 12.02.22 / 13.02.22 / 05.03.2022 Asukoht:  Veebipõhine koolitus / Veebikeskkonnas Zoom Grupi suurus: maksimaalselt 40 inimest Sihtrühm: Kursus on suunatud kogemustega mesinikele, kes on mee- või mesindussaadute tootjad ning omavad mesindusettevõtet. Kursuse eesmärk on kujundada teadmised mesindus...