COLOSS: Rahvusvaheline mesilasperede talvekadude uuring 2022/2023

Hea mesinik, kutsume sind osalema mesilasperede talvekadude jätku-uuringus 2023                                                                                                                                                                           .

Ootame märkmeid selle talve kadudest hiljemalt 1. juuniks 2023.

Küsimustikule saab vastata > https://www.bee-survey.com/index.php/927994?lang=et

Oluline on saada kokku võimalikult suur hulk mesinike tulemusi, et talvekadude kohta midagi üldistada. Uuring on osa rahvusvahelisest COLOSS talvekahjude uuringust, milles sel aastal ootame osalema vähemalt 30 riiki. Julgustame teid andma oma panus koostöösse teadlastega mesilasperede talvekahjude osas.

Kuidas osalete? Talvitamise kohta parima võimaliku hinnangu saamiseks on oluline, et saaksime võimalikult palju vastuseid veebiküsimustiku kaudu. Uue Mesindusektorisse sekkumise toetuse raames jätkavad tööd ka usaldusmesinikud. Nad kindlasti aitavad teid küsimustiku täitmisel.

Vajadusel võib küsimustiku täitmisel abi küsida ka mobiiltelefonil 53414067. Kui teil pole internetti, küsige mesinduskolleegilt, kas ta saaks teid aidata.

Küsimustikku võib täita anonüümselt. Siiski on vajalik avaldada oma meiliaadress või telefoninumber, et saaksime vajadusel saadetud vastuseid täpsustada.

Küsimustikus on 34 küsimust, millele vastamine võtab aega umbes 20 – 30 min. NB! KÜSIMUSTIKULE VASTAMISEKS ON ANTUD AEGA KUNI 60 MINUTIT!

Küsimustikku täitma asudes palun võta käeulatusse materjalid, kust vajadusel kontrollida andmeid möödunud hooaja mesilasperede, mesilasemade vanuse ja päritolu ning varroatõrje kohta. Palun vasta küsimustele järjest (suuremate pausideta) – kui arvuti läheb ooterežiimile võib ühendus katkeda.

Pane kindlasti kirja ka see, mis vallas ja millise asula lähedal sinu mesila paikneb – see aitab teadlastel ligikaudselt määrata mesila piirkonda. Oma mesila adressi ja postiindeksi õigsust saad kontrollida https://www.omniva.ee/abi/sihtnumbrite_otsing.

Pane tähele, et tärniga tähistatud küsimused on kohustuslikud. Vastuste saatmiseks vajuta nupule „KINNITA“, seejärel saad soovi korral oma vastustega vormi salvestada ja välja printida.

Palun anna oma panus mesilaste tervise heaks – iga vastus aitab teadlastel välja selgitada mesilasperede hukkumise riskitegurid ja toetab seega ka sinu mesila heaolu.

Oleme IGA mesiniku vastuse eest väga tänulikud!

Aivar Raudmets
tel 5341 4067
COLOSS küsimustiku koordinaator Eestis