Meetmes D teostatud meeanalüüsid

Mesindusprogrammi raames on meetmes D.2 planeeritud kolmandal aastal kogude meeproovid, 100 tükki, ning analüüsida Ameerika haudmemädaniku tekitaja Paenibacillus larvae isoleerumist. Detsembris osteti jaekauplustest kokku Eesti päritolu mett 48 tükki, mis saadeti Tartu VET laborisse 14. detsembril.

Vastused edastas Tartu VET labor 3. veebruaril e- posti vahendusel. Tulemustest selgus, et 48 meeproovist 17-l isoleerus Ameerika haudmemädaniku tekitaja Paenibacillus larvae. Kokkuvõttes moodustab see 35 % kogu proovide arvust.

Lisaks tuvastas labor kõrvalleiuna 14 meeproovis hallitusseente olemasolu, mis moodustab proovide üldarvust 29%. Kahe proovi puhul ilmnes kattuvus, kus isoleerus Ameerika haudmemädaniku tekitaja Paenibacillus larvae ning tuvastati ka hallitusseente olemasolu mees.

Aprilli kuusse on planeeritud järgmise 52 meeproovi kogumine ja Tartu VET laboris analüüsimine.