teabepäev

Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu tootjate õppereis Taanis – 14.-16.04.2023

Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu korraldusel toimub Taanis 14.-16.04.2023 järgmine kursus: 1. Õppepäev (14.04.2023) Tõuaretus ja mesilasemade kasvatuse korraldus Taanis. Meetoodangu suurendamise võimalused. – Ivan B. Nielsen Meetoodangu suurendamise võimalused. Tootmismesila arendamine (1800 mesilasperet). – Michael Christensen 2.Õppepäev (15.04.2023) Tutvumine mesindustehnoloogiatega, mida kasutatakse tootmismesilas (150 mesilaspere). – Erling Atzen Tutvumine mesindustehnoloogiatega, mida kasutatakse tootmismesilas (150 mesilaspere). – Lars Egelunn Nielsen 3. Õppepäev (16.04.2023) Linnamesinduse võimalused Taanis. BYBI “linnamesilane” https://bybi.dk/om_bybi/ – Oliver Maxwell   ∗Kursuse_koolituskava_EKMÜ_õppereisil_Taanis  

Tallinna Mesinike Seltsi teabepäev – 22.07.2023

Tallinna Mesinike Selts korraldab mesinike teabepäeva väljasõiduga Vainu talu mesilasse Lääne-Virumaal. Teabepäeval osalemiseks palun registreeru 22.07.2023   Täpsem info Erki Naumanis tel 5140710 Teabepäev on osalejatele tasuta.

Hiiumaa Mesinike Seltsi teabepäev – 08.07.2023

Hiiumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Hiiumaal, Suuremõisas algusega kell 10.00. järgmine mesinike õppe- ja teabepäev: Teabepäeval osalemiseks palun registreeru 08.07.2023   Täpsem info Uku Pihlak tel. 5052736 Teabepäev on osalejatele tasuta.  

Otepää Aiandus- ja Mesindusseltsi ja Elva Mesinike Seltsingu teabepäev – 11.06.2023

Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Otepääl Jakob Hurda tänav 5, Otepää AMS-i majas, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev. Mesilasemade kasvatamine väikemesilas Teabepäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerimine 08. juuniks SIIN 11.06.2023 10.00 – 10.30 Kogunemine ja tervituskohv 10.30 – 11.30 Mesilasemadekasvatamine väikemesilas Tõnu Hiiemäe Elva mesinike seltsing 11.30 – 12.00 Arutelu mesilasemade kasvatamise teemal modereerib Tõnu Hiiemäe 12.00 – 12.30 Energiapaus 12.30 – 13.30 Sülemlemise ärahoidmine Tõnu Hiiemäe 13.30 – 14.00 Arutelu sülemlemise ärahoidmise teemal modereerib Tõnu Hiiemäe Info Liisa Ruukel tel 5285159 või Tõnu Hiiemäe tel 5049020 Loengud on tasuta. Osalejate arv on piiratud.

Põltsamaa Mesinike Seltsi teabepäev – 03.06.2023

Põltsamaa Mesinike Selts korraldab teabepäeva väljasõiduga kolme mesilasse: Raplamaal (Mustlepa Mesila OÜ) ja Läänemaal (Emesi OÜ, Tamme Mesila OÜ), algusega 10.00 Teabepäeval osalemiseks palun registreeru SIIN 03.06.2023 10.00 – 11.30 Mesilasemadekasvatus väikemesilas. Andres Tamla Emesi OÜ mesinik 12.30 – 14.00 Kuidas mesindada mahemesilas? Peeter Kuusksalu Tamme Mesila OÜ mesinik 15.00 – 15.45 Meekäitlemine Mustlepa mesilas. Ülo Sild Mustlepa Mesila OÜ Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204 ja veebilehel www.poltsamaamesi.eu Teabepäev on osalejatele tasuta. Osalejate arv on piiratud kuni 20 inimest.

Tallinna Mesinike Seltsi teabepäev – 27.05.2023

Tallinna Mesinike Selts korraldab mesinike teabepäeva väljasõiduga Uuemõisa Mesi mesilasse Saaremaal laupäeval, 27. mail 2023 algusega kell 11.00 Teabepäeval osalemiseks palun registreeru SIIN Loengud on osalejatele tasuta. Osalejate arv on piiratud kuni 14 inimest. Grupp on komplekteeritud! 27.05.2023 11.00 – 12.30  Tootmismesila ülesehitamine ja sellega kaasnevad kadalipud. Valli ja Urmo Jõeäär Uuemõisa Mesi OÜ mesinikud. 12.30 – 13.30  Energiapaus 13.30 – 15.00  Erinevad mesindustooted ja nende valmistamine. Võimalused, kuidas mesinduses lisatulu teenida. Valli ja Urmo Jõeäär Uuemõisa Mesi OÜ mesinikud. Täpsem info Erki Naumanis tel 5140710

Kursus usaldusmesinikele ja mesindusala koolitajatele – 27.05.2023

Meetee OÜ korraldusel toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis, Talli 5, Olustveres, Viljandimaal, järgmine kahe päevane kursus: Kursus on komplekteeritud! Kursuse 2. päev 27.05.2023 9.00 – 10.30     Varroosiga kaasuvad viirushaigused. Eestis lubatud varroosi ravimid.    Lektor Arvi Raie 10.45 – 12.15    Lestatõrje hapetega. Sipelghappega tõrje.  Lektor Raul Orglaan 12.15 – 12.45    Lõunapaus 12.45 – 14.15    Lestatõrje tümooliga.  Lektor Hagbard Räis 14.30 – 16.00    Proovide kogumine ja vormistamine ning analüüside vastuste tõlgendamine.  Lektor Hagbard Räis Info Valmar Lutsar 56684526 ja Hagbard Räis 5084450 Kursus on osalejatele tasuta

Kursus usaldusmesinikele ja mesindusala koolitajatele – 06.05.2023

Meetee OÜ korraldusel toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis, Talli 5, Olustveres, Viljandimaal, järgmine kahe päevane kursus: Kursus on osalejatele tasuta. Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 4. maiks – SIIN Kursuse 1. päev 06.05.2023 9.00 – 10.30    Mesilasperede saneerimise põhimõtted.   Lektor Valmar Lutsar 10.45 – 12.15    Mesilasperede saneerimine, praktiline osa mesilas.   Lektor Valmar Lutsar 12.15 – 12.45    Lõunapaus 12.45 – 14.15    Desoained, nende kasutamine ja ohutustehnika.   Lektor Valmar Lutsar 14.30 – 16.00    Desoainete kasutamine, praktiline osa mesilas.   Lektor Valmar Lutsar Info Valmar Lutsar 56684526 ja Hagbard Räis 5084450

Apiteraapia päev Kädval – 27.05.2023

Raplamaa Mesinike Seltsi ja MTÜ Alustame Algusest korraldusel toimub Kädva seltsimajas, Türi vallas, algusega kell 11.00 mesinike ja mesindussaaduste kasutajate teabepäev: Teabepäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 24. maiks SIIN Loengud on tasuta. Osalejate arv on piiratud. 27.05.2023 11.00 – 11.45    Tšehhi ja Slovakkia apiteraapia õpirändelt saadud uusi kogemusi   Lektor Eha Metsallik MTÜ Alustame Algusest koolitaja. 12.00 – 13.30    Nõelamisravist ja teiste mesindussaaduste kasutamisest tervise heaks.   Lektor dr. Helgi Lilleste nõelraviarst ja pediaater 13.30 – 14.00    Energia paus 14.00 – 15.30    Miks kasutada mesindussaadusi.  Lektor Astrid Oolberg proviisor-apteeker 15.30 – 16.00    Ülevaade dr. Virgo Mihkelsoo apiteraapia trükistest, millele järgneb arutelu....

Eesti meetootjate teabepäev veebis – 25.04.2023

MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu korraldusel toimub veebis, algusega kell 18.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev: Teabepäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 23. aprilliks SIIN 25.04.2023 18.00 – 18.45    Ameerika Haudmemädaniku vaktsiin.   Lektor Dalial Freitak Grazi Ülikooli kaasprofessor Austrias 18.45 – 19.30    Ülevaade meetootjate õppereisist Taanis.   Lektor Jaanus Tull (või Mee võltsingute vastu võitlemise edust USA-s ja kuidas selleni jõuti. Chris Hiatt Ameerika Meetootjate Liidu president) 19.30 – 19.45    Paus 19.45 – 20.30    Uued ohud Eesti mesinduses.   Lektor Risto Raimets Eesti Maaülikooli teadur   Osavõtt on tasuta. Veebikoolituse link saadetakse registreerunud osalejatele üks päev enne teabepäeva toimumist.

Eesti Mesinike Liidu õppe- ja teabepäev – 15.04.2023

Eesti Mesinike Liidu korraldusel toimub Türi Kultuurikeskuses, Hariduse tänav 1, Türi linn, algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev: Teabepäeval osalemiseks palun registreeru SIIN 15.04.2023 12.00 – 12.45    Mee DNA uuringud avavad saladustekambri uksi.   Lektor Kairi Raime 12.45 – 13.30    Uudiseid Põhja- ja Baltimaade mesinduskonverentsilt ja Euroopa mesindusest.   Lektor Aleksander Kilk 13.30 – 14.15    Lõunapaus 14.15 – 15.00    Mesindussekkumise tegevuskava toetab Eesti mesinduse arendamist. Eesti mesilaste talvekadude uuring COLOSS küsitluse kaudu.   Lektor Aivar Raudmets 15.00 – 15.45    Eestis meetarbimise ja –turustamise olukord ning vajalikud arendustegevused.  Lektor Riin Liht   Teabepäev on osalejatele tasuta

Põltsamaa Mesinike Seltsi teabepäev – 08.04.2023

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Põltsamaa Kultuurikeskuses J.Kuperjanovi 1, algusega kell 10.00 järgmine mesinike teabepäev: Teabepäeval osalemiseks palun registreeru SIIN 08.04.2023 10.15 – 11.00    Kas kasvatada mesilasema ise või osta?   Lektor D. Brant 11.00 – 11.45    Toetusvõimalused mesinikele – väiketootjale.   Lektor L. Lust 11.45 – 12.30     Lõunapaus 12.30 – 14.30    Mesindamise kogemuste jagamine.   Lektor A. Lauge Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204 ja veebilehel www.poltsamaamesi.eu Teabepäev on osalejatele tasuta.