Usaldusmesinikele suunatud veebiseminar

13.05 algusega kell 10.00 koostöös Põllumajandusametiga.

Palun kõikidel usaldusmesinikel registreeruda ja osaleda lingil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkmyNQ8-9-361dWIJDlBHKAWzv6MPJjT4eC_XTCU7909RMrA/viewform?usp=pp_url

Päevakavas:

  • „Mesilasperede toetused“, Kärt Jaarma VTA
  • „PRIA register“, Ardo Pakkonen VTA
  • „Põllumeestelt usaldusmesinikele“, Olav Kreen EPKK
  • „Põllumajandusameti, Veterinaar- ja Toiduameti ning mesinike koostööjuhis tegutsemiseks mesilaste suurenenud suremuse põhjuste välja selgitamiseks”, Riina Pärtel PMA
  • mesinikele koostatud juhend „Teavita! Teadlikult?“ Tago Holsting
  • Mesilashaiguste hetkeseis ja proovide võtmise juhend MP raames Hagbard Räis
  • Uute tarukaalude paigutamine mesilatesse. Sigmar Naudi.