Mesinik nr. 3 (113) Juuni 2019

Mesinike jaoks on iga mesindus kevad mõnes osas varasematega sarnane, aga paljus siiski ka eripärane. Tänavuse kevade üks iseäralik märksõna on olnud “toetus”, täpsemalt siis mesilasperede pidamise toetus. Möödunud aasta lõpu seisuga otsustati valitsuses ja kinnitati maaeluministri määrusega, et alates 2019. aastast saavad Eesti mesinikud taotleda PRIA kaudu mesilasperede pidamise toetust. Selle toetuse kogusummaks määrati 2019. aasta kohta 600 000 eurot ja järgnevaks kolmeks aastaks 800 000 eurot aastas. Nii jõudis lõpuks ometi ellu EMLi poolt juba 2014. aastal algatatud ja hiljem ka teiste mesindus organisatsioonide poolt toetatud eesmärk, et mesinikke mesilaste pidamisel riigi poolt tunnustataks ja toetataks. Ühelt poolt annab mesindus paljudele mesinikele maapiirkondades tööd ja sissetulekut. Teisalt toob mesinike töö läbi mesilaste tolmeldamistegevuse nii aia- ja põllukultuuridel kui looduslikel taimedel suurt kaudset tulu, mis ületab meesaagi väärtust umbes 10 korda