Eesti mesilaste alamliikide RNA viiruste pilootuuringu KUTSE

Hea mesinik!

Pakume võimalust osaleda uues ja huvitavas Eesti mesilaste alamliikide RNA-viiruste pilootuuringus. Osalejad saavad tagasisidena infot oma mesilas levivate viiruste ja selle kandjate kohta.

Uuringu eesmärk on kirjeldada nelja-viie kõige olulisema RNA-viiruse (DWV A+B, CBPV, ABPV, SBV), Nosema liikide ja varroalesta esinemist erinevate mesilastõugudega ja viiruskahtlusega Eesti mesilates.

Palume uuringus osalemise soovist teada anda hiljemalt 27. maiks. Kui oled oma soovist teada andnud, saadame sulle proovide kogumise komplekti (topsid, juhendi, infolehe, uuringu kirjelduse). Proovide võtmine on lihtne ja selle kohta saad täpsustavat infot juhendist; vaja on võtta ühest ja samast tarust nii mesilaste kui ka meeproov ning saata need koos infolehega laborisse tagasi.

Uuringus osalejate arv on piiratud.

Uuringu viib läbi Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS Eesti Mesinduskogu tellimusel.

Oma soovist uuringus osaleda anna hiljemalt 27. maiks teada Kairi Raimele (PhD) aadressil [email protected] või telefonil +3725581489. Temalt saad vajadusel ka täpsemat infot.