Meetootjate kursus 2022

40 ak/t  eestikeelne. 

Korraldaja: Tallinna Kopli Ametikool

Kursuse kuupäevad:  29.01.22 /  30.01.22 / 12.02.22 / 13.02.22 / 05.03.2022

Asukoht:  Veebipõhine koolitus / Veebikeskkonnas Zoom

Grupi suurus: maksimaalselt 40 inimest

Sihtrühm: Kursus on suunatud kogemustega mesinikele, kes on mee- või mesindussaadute tootjad ning omavad mesindusettevõtet.
Kursuse eesmärk on kujundada teadmised mesindussektori seostest majanduse, turunduse, kommunikatsiooni ja muutuste juhtimisega.

Saavutatavad õpiväljundid:

  • analüüsib mesindusettevõtlust lähtuvalt majandussektorite vahelistest seostest ning muutuste vajadusest;
  • mõistab turunduse juhtimise ja ettevõttesisese kommunikatsiooni vahelist toimimist ning oskab neid oma tegevuses rakendada;
  • analüüsib tõuaretuse olulisust mesindusettevõtte arendamisel.

Õppekeskkond: Koolitus toimub Tallinna Kopli Ametikooli Zoom veebikeskkonnas. Koolitaja tagab osalejale turvalise ligipääsu Zoom platvormile. Tehnilistest vahenditest on vajalikud  mikrofoni ja kaamera kasutamise võimalus.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1.    Osalemine 80% õpingutes, seega vähemalt neljal õppepäeval 32 ak.tundi.
2.    Tõestus õpiväljundite saavutatusest.

Kursuse koduleht

Kursustele registreerimine

Ajakava

 

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2020 – 2022 raames